Warunki ogólne

WARUNKI OGÓLNE
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Sprzedającym jest firma:
E & N Autoparts, s.r.o., Jána Kalinčiaka 2, Bardejov 085 01,
która jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Preszowie, oddział: Sro, wstawka nr: 35767 / P, REGON: 51321149, NIP: 2120669012, tel. +421903 374 236, e-mail: info@enautoparts.sk (zwany dalej sprzedawcą).
1.2 Nabywcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się ze sprzedawcą w celu zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego.
1.3 Nabywcą jest również każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się ze sprzedawcą z prośbą o pozyskanie towarów nie ujętych w ofercie, z zamiarem zakupu tych towarów.
1.4 Korzystając ze strony internetowej sklepu sprzedającego i potwierdzając zamówienie, nabywca wyraża zgodę na niniejsze Warunki.
1.5 Niniejsze Warunki handlowe obowiązują do momentu wystawienia nowych Warunków Handlowych.

 1. ZAMAWIANIE
  2.1 Towary mogą być zamawiane przez kupującego w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem koszyka na stronie internetowej sprzedawcy,
  2.2 Wysyłając zamówienie, nabywca zobowiązuje się przejąć zamówiony towar i zapłacić uzgodnioną cenę za towary.
  2.3 Wysłane zamówienie zostanie potwierdzone przez sprzedawcę w ciągu 24 godzin e-mailem, jednocześnie powiadamiając nabywcę o dostępności i dacie dostawy. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące!
  2.4 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć właściwy rodzaj i ilość towarów po uzgodnionej cenie zgodnie z zamówieniem.
  2.5 Zamówienie może zostać anulowane przez nabywcę w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia bez podania przyczyny. Nabywca może anulować zamówienie w dziale klienta na stronie internetowej sprzedawcy, telefonicznie lub e-mailem. Po potwierdzeniu spełnienia warunków anulowania sprzedający potwierdzi anulowanie zamówienia przez nabywcę drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli kwota zamówionego towaru została już zapłacona, sprzedawca wyśle ​​pieniądze z powrotem na rachunek bankowy nabywcy lub dostarczy go w inny sposób, z którym nabywca się zgadza.
  2.6 Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie jest możliwe dostarczenie zamówionego towaru. W takim przypadku nabywca natychmiast otrzyma zwrot pełnej zapłaconej kwoty lub ofertę towaru zastępczego lub inne rozwiązania, jeśli nabywca wyrazi na to zgodę. Sprzedawca może anulować zamówienie również wtedy, gdy nie może skontaktować się z nabywcą (nieprawidłowe dane kontaktowe, niedostępność, ...).
  3. CENY
  3.1 Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
  3.2 Do podstawowej ceny zamówienia należy doliczyć opłatę za przewóz towarów zgodnie z metodą dostawy wybraną przez nabywcę. Cena jest oparta na całkowitej wadze zamówionego towaru, a aktualna stawka widoczna jest bezpośrednio w zamówieniu (dla każdego rodzaju transportu). Opakowanie jest wliczone w cenę transportu.
 2. PŁATNOŚCI
  4.1 Kupujący może zapłacić za towar za pobraniem lub przelewem na rachunek sprzedającego na podstawie faktury proforma (z góry). Na podstawie złożonego zamówienia faktura proforma (zaliczka) zostanie wystawiona przez sprzedającego, i zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zamówienia e-mailem. Płatność może zostać dokonana przez kupującego w następujący sposób:
  a) polecenie przelewu z konta,
  b) bezpośrednie wpłaty gotówkowe na rachunek sprzedającego,
  c) Pay Pal
  d) Tatra Pay
  4.2 Otrzymana płatność oznacza dzień uznania wpływu na koncie sprzedającego z poprawnym zmiennym symbolem.
  4.3 Płatność jest możliwa w PLN.
  4.4 Dokument podatkowy (faktura) jest wysyłana do kupującego wraz z towarem.
  5. WARUNKI DOSTAWY
  5.1 Jeżeli towary znajdują się w magazynie, są wysyłane w ciągu 24 godzin, a czas dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli towary nie są w magazynie, czas dostawy wynosi około 15 dni roboczych. Termin i data dostawy zostaną przekazane przez sprzedającego nabywcy po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia. Jeśli zapowiedziany wydłużony czas dostawy nie odpowiada nabywcy, może anulować zamówienie zgodnie z punktem 2.5 niniejszych Warunków.
  5.3 Towary zostaną wysłane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia i spełnieniu wszystkich warunków odbioru z magazynu.
  6. DOSTAWA TOWARÓW
  6.1 Sprzedawca zapewnia przewóz towarów w sposób, który nabywca wybiera z oferowanych opcji w zamówieniu:
  a) usługi kurierskie,
  b) słowacka poczta.
  6.2 Miejsce odbioru określane jest w zamówieniu nabywcy. Za dostawę uważa się dostarczenie do wyznaczonego miejsca.
  6.3 Towary są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze towaru.

  6.4 Oprócz towarów sprzedawca dostarczy nabywcy fakturę (dokument podatkowy), list przewozowy. Sprzedawca dostarcza wraz z towarem instrukcje użytkowania i kartę gwarancyjną, zgodnie z charakterem towaru.
  6.5 Sprzedawca odpowiada za towary aż do ich otrzymania przez nabywcę. Towary uważa się za przejęte przez nabywcę od momentu potwierdzenia odbioru towaru na piśmie.
  6.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną dostawę zamówionego towaru do nabywcy spowodowaną przez przewoźnika. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki spowodowane przez przewoźnika. Takie przypadki są rozstrzygane przez sprzedającego poprzez dostarczenie nowego towaru nabywcy po zapłaceniu przez przewoźnika wszelkich odszkodowań.
  6.7 W przypadku większego zainteresowania może się zdarzyć, że mamy niedobór towarów, dlatego możemy dostarczyć zamówiony towar w kilku opakowaniach, a ty płacisz za przesyłkę i opakowanie, jak za jedną paczkę.
 3. ODSTĄPIENIE OD PRZYGOTOWANEGO ZAMÓWIENIA
  7.1 Nabywca jest zgodnie z prawem uprawniony, bez podania przyczyny, do anulowania wykonanego zamówienia (zgodnie z prawem „od umowy”, jeśli nabywca przejął towaru) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru.
  7.2 Zwracane towary muszą być:
  a) nieuszkodzone,
  b) kompletne (w tym akcesoria, dokumentacja, ...),
  c) z dołączonym dowodem zakupu.
  7.3 Jeżeli nabywca zdecyduje się na zwrot towaru zgodnie z punktem 7.1 niniejszych warunków, zobowiązany jest:
  a) skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o wycofanie zamówienia, podać numer zamówienia (zmienny symbol), datę zakupu i numer konta do zwrotu.
  b) wysłać towar z powrotem na adres sprzedawcy - towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną, ubezpieczoną i z wykorzystaniem odpowiedniego opakowania, żeby w trakcie transportu nie doszło do popisania, przyklejania lub innego pogorszenia oryginalnego opakowania oraz towaru (sprzedający ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia towaru podczas transportu produktów) ,
  c) zapłacić za zwrot towarów (opłata pocztowa, ubezpieczenie, ...).
  7.4 Po spełnieniu warunków zawartych w pkt 7.1 do 7.3 niniejszych Warunków i po otrzymaniu zwracanego towaru, sprzedający jest zobowiązany:
  a) odebrać towar,
  b), zwrócić nabywcy w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zlecenia pełną cenę, którą zapłacił za towar, z wyłączeniem opłaty za transport.
  7.5 W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków zawartych w pkt 7.1 do 7.3 niniejszych Warunków Sprzedawca nie będzie akceptować odstąpienia od przygotowanego zamówienia i towary zostaną zwrócone z powrotem na koszt nabywcy.
 4. GWARANCJA I REKLAMACJE
  8.1 Obsługa reklamacji podlega warunkom gwarancji poszczególnych towarów, Kodeksu Handlowego i odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów szczególnych.
  8.2 Okres gwarancji na wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym sprzedającego wynosi 24 miesiące. W celu dochodzenia odpowiedzialności za wady (reklamacje) zawsze wystarczy dowód zakupu (załączona faktura). Przedłożenie dowodu zakupu do celów reklamacji jest wystarczające, nawet jeśli karta gwarancyjna została wydana, ale klient ją zgubił.
  8.3 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) w wyniku użytkowania.
  8.4 Nabywca jest zobowiązany dostarczyć reklamowane towary czyste, mechanicznie nieuszkodzone, z kopią faktury, dowodem dostawy. Kupujący jest zobowiązany przesłać opis wady wraz z towarem, w formie: www.enautoparts.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf
  8.5 PROCEDURA REKLAMACJI:
  8.5.1. Jak najszybciej poinformuj nas e-mailem lub telefonicznie o wadzie produktu, razem z formularzem reklamacyjnym.
  8.5.2. Wyślij produkt z powrotem na adres sprzedającego.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  9.1 Wszelkie dane osobowe udostępniane przez klientów podczas zamawiania towarów lub rejestracji za pośrednictwem internetowego sklepu www.enautoparts.sk są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą. 122/2013 Z.z. o polityce prywatności (dalej „RODO”). Do udostępniania danych osobowych następuje po wysłaniu zamówienia lub podczas logowania się do konta klienta E & N Autoparts w sklepie www.enautoparts.sk online oraz informacji, które mają być zawarte w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym.
  9.2 Poprzez złożenie zamówienia, ew. zawarcia umowa kupna klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą. nr 122/2013 Z.z. na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych dla celów zawarcia umowy zakupu, formularzy zamówień i formularzy kontaktowych z klientami, ale także dla pomyślnej realizacji zamówień oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów (np. w zakresie rozpatrywania skarg, rachunkowości i itd.), aż do pisemnego oświadczenia o braku zgody na udostępnianie danych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania oraz innych praw do tych danych. Sprzedawca nie publikuje i nie ujawnia danych osobowych klientów osobom trzecim, za wyjątkiem firm świadczących przewozy towarów, których dane osobowe są przekazywane do klientów w minimalnym zakresie niezbędnym dla celów otrzymania towaru.
  9.3 Rejestrując konto klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.enautoparts.sk, klient zobowiązuje się do przestrzegania ustawy. 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych dostawcy lub osoby trzeciej jako mediatora wyznaczonego przez Spółkę na podstawie powyższej ustawy, przetwarzania, gromadzenia i przechowywania danych o klientach podanych przez nich przy rejestracji. Klient wykonując rejestrację i / lub wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości w jakiejkolwiek formie, daje zgodę Sprzedającemu do przetwarzania i wykorzystywania tych danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, a jednocześnie zgadza się, że sprzedający i lub osoby trzecie, z którymi spółka zawarła umowy, wysyłać będą informacje handlowe drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy. Nr 147/2001 Sb. o reklamie i ustawy. no. 610/2003 Sb. łączności elektronicznej. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, płeć.
  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, łącznie z innymi prawami do tych danych.
  9.4 Sprzedawca nie publikuje i nie ujawnia danych osobowe klientów osobom trzecim, z wyjątkiem: firm świadczących transport towarów, którym dane osobowe klientów przekazywane są w minimalnym zakresie niezbędnym do celów dostawy towarów (głównie słowacka poczta).
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowej udzielana jest na czas nieokreślony i może zostać za darmo odwołana w dowolnym momencie poprzez wyrażenie jej na piśmie skierowanym do sprzedawcy, listownie, telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail ........ .....info@enautoparts.com.......... Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest również unieważnieniem rejestracji klienta.
  9.5 Sprzedawca nie ma dostępu do informacji na temat karty kredytowej lub informacji na temat loginów i haseł lub kodów wprowadzonych przez kupującego do zapłaty za towar. Za ochronę tych danych są w pełni odpowiedzialni operatorzy bram płatniczych.

 Klient ma, zgodnie z ustawą 122/2013 Z.z., w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, następujące prawa:
Klient ma prawo, na pisemny wniosek żądać od Sprzedającego:
a) potwierdzenia, czy jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane,
b) w ogólnie zrozumiałej formie informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie § 15 ust. (1) (a) do (e), drugi do szóstego punktu; wydając decyzję na mocy ust. 5, dana osoba jest uprawniona do zapoznania się z procedurą przetwarzania i oceny operacji,
c) w ogólnie zrozumiałej formie, dokładnych informacji na temat źródła, z którego uzyskano jego dane osobowe w celu ich przetworzenia,
d) w ogólnie zrozumiałej formie, wykazu jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
e) poprawiania lub likwidowania wszelkich niepoprawnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane,
f) likwidacji jego danych osobowych, których cel przetwarzania został zakończony; jeśli są przedmiotem przetwarzania, oficjalne dokumenty zawierające dane osobowe, może zażądać ich zwrotu,
g) likwidacji jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w przypadku naruszenia prawa,
h) zablokowania danych osobowych z powodu wycofania zgody przed terminem wygaśnięcia jego ważności, jeśli kontroler przetwarza dane osobowe za zgodą osoby zainteresowanej.
Klient ma prawo pisemnym wnioskiem sprzeciwić się w stosunku do Sprzedawcy:
a) przetwarzaniu jego danych osobowych, co oznacza, że ​​są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody, i poprosić o ich likwidację.
b) wykorzystaniu danych osobowych, o których mowa w pkt 10 Artykuł 3 (d) do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową, lub
c) podaniu danych osobowych, o których mowa w pkt 10 Artykuł 3 (d) do celów marketingu bezpośredniego.
10. Informacje końcowe
10.1 Nadzór nad świadczeniem usług prowadzonych przez Dyrekcję okręgową PZ Bardejov, Partizánska 42,Bardejov 085 01 i Słowacka inspekcja handlowa, skrzynka pocztowa 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Niniejsze Ogólne Warunki i wszystkie umowy sprzedaży zawierane na ich podstawie podlegają prawu obowiązującemu w Republice Słowackiej.

Protokół reklamacyjny